Marie Curie-Sklodowská

Marie Curie-Sklodowská

7. 11. 1867 - 4. 7. 1934

Marie Curie-Sklodowská se narodila 7. listopadu 1867 ve Varšavě. Její otec byl profesorem matematiky a fyziky na gymnáziu. Základní vzdělání získala Sklodowská na místních školách. Další vědecké znalosti pak získala od svého otce. V roce 1891 odešla Sklodowská studovat do Paříže na Sorbonu. Roku 1894 se seznámila s profesorem fyziky Pierrem Curiem a o rok později se za něj provdala.

Profesorka na Sorbonně

V roce 1906 byla jmenována první profesorkou na pařížské Sorbonně (všeobecná fyzika po svém tragicky zemřelém manželovi). Jako první žena se stala Curie-Sklodowská hned dvakrát laureátem Nobelovy cenu:

Počátek společných výzkumů, které prováděla se svým manželem, byl poznamenán obtížnými podmínkami (slabé vybavení laboratoře, málo prostředků na výzkumy a živobytí).

Becquerelovy objevy záření uranových solí (1896) inspirovaly Curiovy k výzkumům v oblasti radioaktivity, jak tyto jevy pojmenovala.

Polonium, radium

V roce 1898 spolu s manželem izolovala polonium a později radium. V roce 1903 Curie-Sklodowská teoreticky prokázala existenci prvku radium. V roce 1910 izolovala radium v kovovém stavu.

Vedle již zmíněných Nobelových cen za fyziku (1903) a chemii (1911) obdržela Marie Curie-Sklodovská mnoho vědeckých ocenění, čestných doktorátů apod.

Marie Curie-Sklodowská - hrobka

Hrobka Marie Curie-Sklodowské

Celý život se věnovala výzkumu radioaktivity. Práce s radioaktivními látkami ale také byla jednou z příčin její smrti. Marie Curie-Sklodowská umírá 4. července 1934 v Savoy ve Francii na chorobu vyvolanou účinky radioaktivního záření.

Její dcera Iréne Curiová s manželem Fréderikem Joliotem obdrželi rok po její smrti Nobelovu cenu za objev umělé radioaktivity.

Použity materiály publikované na serveru Nobel e-Mueum

 

aborte

    animal farm by george orwell Last to post on this thread wins, part four womens underwear premiership rape case free rape boy sex gallery gay incest stories Edited teen boys
free web hits counter
free web hits counter

Genry/Male/21-25. Lives in United States/IL/Chicago, speaks English and Italian. Eye color is brown. I am muscular. I am also passive. My interests are bodybulding/swiming.
This is my blogchalk:
United States, IL, Chicago, English, Italian, Genry, Male, 21-25, bodybulding, swiming.

Hosted by uCoz